Workshopy, lekce, průběh výuky v celém roce


     Víkendové společné workshopy

Každý měsíc vyhlašujeme jeden víkendový workshop pro všechny účastníky kurzu, na kterém se setkávají všichni a na kterém se učí, zkouší a praktikují hereckou techniku, základy řeči, pohybu, gestiky, mimiky, vnímání kamery a pod ...

     Tyto víkendové workshopy jsou buď v Praze, přes chladnější období v sálech, tělocvičnách, divadlech a pod ... přes léto i venku, ve vhodných exteriérech pro natáčení - nebo občas i s ubytováním v některém partnerském penzionu/hotelu v ČR.


Nejbližší termíny workshopů:

  • 20. - 21. leden 2018  Praha - workshop pohybové techniky a dialogů
  • 16. - 18. únor 2018 Praha
  • 16. - 18. březen 2018
  • 20. - 22. duben 2018

Další termíny budou vždy zveřejněny cca dva měsíce předem, stejně tak i přesná lokace a program.


Letní natáčení

      V rámci letních prázdnin nejsou dva workshopy, ale jedno natáčecí soustředění - v podmínkách příjemného přírodního exteriéru s ubytováním v chatkách a pod (Máchovo jezero, Sázava a jiné podobné lokace v ČR), kdy se až na jeden týden všichni sejdeme na natáčení letního speciálu webseriálu "Kronika budoucí přítomnosti". Přesné termíny se domlouvají společně se všemi kurzisty okolo března-dubna tak, aby se všichni mohli zúčastnit alespoň několika dní.


Mezilekce

     Mezilekce se domlouvají několik dnů dopředu, v rámci zájmu kurzistů, jsou závislé i na podmínkách, počasí a časových možnostech. Neúčastní se všichni kurzisté, jako na workshopech, ale max. 4 až 6 - aby bylo možno věnovat se každému individuálně. Mezilekce trvají několik málo hodin (dvě až čtyři), většinou ve všední den odpoledne, nebo jsou i celodenní - o volných víkendových dnech, nebo svátcích. Stejně tak je možno naplánovat program s výletem mimo Prahu - například výuka moderování na nějaké zajímavé lokalitě. V mezilekcích praktikujeme zkladní herecké a moderátorské techniky před kamerou tak, aby se každý účastník v těchto technikách a hereckých situacích viděl i slyšel natočený a mohl na sobě příslušně pracovat.


Natáčení - moderování

      Celý kurz je samozřejmě zážitkový - a pokud máte něco zažít, je třeba to dělat ne "jen jako", ale doopravdy. Proto se i v našem kurzu účastníci připravují na své role v našem pracovním webseriálu "Kronika budoucí přítomnosti" a také moderují různé televizní reportáže, vytvářejí si vlastní talkshow, pořady, ať už zábavné, nebo zcela vážné - a učí se vlastní praxí.

      Samozřejmě se vše děje v mantinelech finančně, časově, technicky i lidsky možného průběhu natáčení - po celý rok používáme jednoduchou a malou videotechniku, kterou bereme na reportáže, na akce i do terénu. Díky tomu se můžeme věnovat natáčení i třeba jen s jednou kamerou v ruce, nepotřebujeme přísun energie, početné štáby okolo,  kurzisté kolem sebe nemají vizážistky, maskérky, scriptky, či cattering. K výuce herectví nic z toho není třeba a v rámci kurzu by to ani nebylo finančně a časově řešitelné. Co je podstatné - každý v kurzu je často před kamerou a vidí se - zkouší, poznává, trénuje, opravuje, znovu zkouší, znovu poznává a vylepšuje .... o to v kurzu jde.