Tréninkové workshopy s autorem Encyklopedie Jaroslavem Polákem


      Celá naše Videoencyklopedie technik sebeobrany   https://mozaika-tv.webnode.cz/sebeobrana/  je založená na užitečnosti výuky lidem, kteří nemají touhu stát se bojovými sportovci a zápasit na turnajích, nechtějí vstoupit do armády, k policii a do jiných bezpečnostních jednotek a ani nemají potřebu každý druhý den trávit v tělocvičně a udělat si z tréninku bojovníka/bojovnice celoživotní cestu a styl. Všechny jmenované a jim podobné plně respektujeme a vzdáváme jim čest - ale tato videoencyklopedie je zaměřena na ty ostatní, tedy na širokou laickou veřejnost.

     Jen v ČR jsou miliony lidí, jako jsou dospívající dívky, úřednice v kancelářích, běžní pracující, lidé oslabení, či s handycapy - kteří jsou v reálném životě ohroženi násilím, šikanou, obtěžováním ..... a potřebují vědět, jak se v jaké situace zachovat, co dělat, co má smysl a jak vše ve se zdravou kůží přežít.  Moc jim nepomůže, když budou jen umět dát ránu ve stylu karate, někoho přehodit přes záda ve stylu juda, či umět někoho bodnout nožem ve stylu jakékoli techniky speciálních jednotek. Sebeobrana je především o tom, jak se fyzicky i psychicky na krizové situace připravit, jak jim předcházet, jak se s nimi vyrovnat - a co se bude dít i potom, co se ubráníte okamžitému násilí. To vás jiné běžné kurzy nenaučí.

    Náš přístup je založen na kombinační strategii a technikách bodyguardů - osobních ochránců. Ti se starají o bezpečnost svého klienta i svou - a to (oproti filmovým představám) tak, aby nikdo nedošel fyzické či materiální újmě, aby se nedostali i s klientem do rukou soudů za nepřiměřenou obranu a aby neublížili lidem, kteří jsou jen společensky "unavení" alkoholem, nebo se chtějí jen pobavit - a zastřelit, je, nebo jim bodnot nůž do hrudi, či vydloubnout oči - by asi nebyla ta pravá cesta, jak situaci řešit. Sebeobranou bráníme sebe, či své blízké, není to cesta pomsty, či války.

Vše, co učíme, učíme trojí cestou:

  1. praktické výukové workshopy pro ty, kdo začínají, kdo si chtějí opravit techniky, které se učí sami doma, nebo rozvinout své dovednosti vstřebáním nových technik a metod. Chceme tyto workshopy pořádat na území celé ČR, začínáme v Praze - přes zimu v tělocvičnách, od jara do podzimu v reálném prostředí - v parcích, na ulicích, v prostředí, oblečení a v podmínkách, kdy vás opravdu někdo může přepadnout a obtěžovat.
  2. Videoencyklopedie technik sebeobrany - ta je natáčena tak, že ukazuje, jak se začátečník/začátečnice učí. Autor této výuky je tu tak v opačné roli - ukazuje útočníka a tím i učí reálnou obranu, která je schopna účinkovat i v podání menší slabší dívky proti většímu a těžšímu muži. Kdokoli se z této veřené encyklopedie technik může učit - kdekoli, kde je doma a kdykoli, kdy na to má čas. S kýmkoli, kdo je ochoten dělat partnera (kamarád, kamarádka, přítel, bratr, otec ...). Jednou za čas (nejlépe za cca dva, tři měsíce) je dobré přijet na workshop a nechat si techniky zkontrolovat, opravit - a naučit se nové.
  3. Připravujeme nové vydání učebnic v podobě knih, kterých autor videoencyklopedie už vydal na cca 40 titulů - poslední ale předcca 15ti lety, takže připravujeme aktualizovaná nová vydání, uzpůsobená novým podmínkám a realitě současnosti moderní evropské společnosti.

Co je to workshop sebeobrany :

      Je to především setkání lidí, kteří se touží v realitě svého života ubránit, když přijde agrese. Chtějí také být schopni ubránit lidi, na kterých jim záleží (děti, přítelkyně, kolegové v práci, spolužáci, přátelé, bezbranní starší, či oslabení spoluobčané a pod ...). Co nechtějí, je opakovaně v takových situacích být, vyvolávat je, nebo v nich podléhat násilí, šikaně a zlovůli někoho jiného. Proto se chtějí naučit, jak takové situace zvládnout.

       Na workshopu se setkávají s učitelem, který je NENAUČÍ SEBEOBRANU ZA JEDEN DEN, NEBO JEDEN VÍKEND, ale který je ZAČNE UČIT, CO A JAK TRÉNOVAT DOMA A PROČ TO TRÉNOVAT. Jde o to, že sebeobrana je především otázkou přirozených reakcí těla, které opakováním při tréninku probouzíme, zrychlujeme, zpřesňujeme a udržijeme aktivní. Při násilné agresi, kdy vás někdo najednou přepadne, vaše hlava buď zpanikaří, nebo se úplně vypne, nebo se zahltí vztekem. Ani v jednom případě ale nebude schopna přemýšlet, jak hýbat tělem. Naštěstí tělo v těchto situacích hlavu nepotřebuje, bez ní jedná dokonce rychleji, protože jedná automatickými reakcemi, intuitivními pohyby, které si v malé míře pěstuje každý od útlého dětství (každé malé dítě si instinktivně zakryje hlavu a přikrčí se, když hrozí pohlavek od táty). Pravidelným tréninkem tyto reakce zdokonalujeme, zesilujeme - ale musí to být trénink opakovaný a musíme ho provádět vícekrát a po delší čas. Tělo je pomalejší, trvá mu docela dlouho, než nějaké reakce do sebe převezme a začlení, nebo než ty své probudí, posílí a zrychlí - pak ale je spolehnutí na to, že přijdou v okamžiku, kdy jsou třeba, i kdyby mysl v tu chvíli naprosto selhala.

      Proto jsou workshopy určeny k tomu, abyste se intenzivně s lektorem naučili co největší "várku" nového - a to poté v klidu doma opakovaně delší čas trénovali a "ukládali do paměti a schopností těla". Mnoho lidí si myslě myslí, že WORKSHOP není nic jiného než CELODENNÍ DLOUHÝ TRÉNINK. Tak to ale není. Na tréninku opakujete, trénujete, procvičujete naučené metody a techniky, věnujete se detailům, které vám třeba tolik nejdou, posilujete, uvolňujete si pohyblivost těla, dynamiku, reakce ... a na workshopu přejímáte nové informace, opravujete mylné, vstřebáváte jiné - abyste zase v dalších týdnech a měsících to nové z workshopu na tréninku procvičovali.

První termíny pro nejbližší týdny :

28. - 29. duben 2018  .....  víkend v Praze (můžete i jen na jeden den)

19. - 20. květen 2018  ..... víkend v Praze (můžete i jen na jeden den)

16. - 17. červen 2018  ..... víkend v Praze (můžete i jen na jeden den)

6. - 12. srpen 2018  ......  týdenní soustředění (chatky, kemp, penzion, příroda - upřesníme)

     Tyto "startovní workshopy" jsou také za startovní ceny. Dvoudenní víkendový workshop je za cenu 1.500,- Kč/osobu, pouze jeden den z workshopu je za cenu 850,- Kč/osobu. Pro přihlášenou dvojici je sleva 10% z ceny. (cena obsahuje pouze výuku a videozáznam z výuky, neobsahuje dopravu, stravu, či ubytování).

     Týdenní srpnové soustředění je za 8.900,- Kč/osobu (bez možnosti slev, cena obsahuje výuku, videozáznam celé výuky a ubytování v chatkách kempingového typu, nebo v penzionu v přírodě, neobsahuje dopravu a stravu).

     Víme, že na velkých workshopech bývá i zvykem například pro účastníky vařit, nebo je nechat spát ve spacáku v tělocvičně, ale tyto první workshopy budou v terénu venku (park, ulice a pod .... v Praze), proto vám nezajistíme ani jídlo, ani ubytování. V srpnu na soustředění vám zajistíme v ceně ubytování, ale nikoli stravu - ale budeme na takovém místě, kde se dá vařit, nebo jíst v restauraci. Časem se dostaneme i k takovýmto službám a záležitostem :-)

Jak se na workshopy, či soustředění přihlásit a jak zaplatit?

       S pořádáním workshopů i soustředění máme v osobě ředitele TV Mozaika a hlavního lektora tohoto celého projektu sebeobrany obrovské a mnohaleté dobré zkušenosti. Máme ale také přibližně desetiletou pauzu a proto teprve začínáme znovu od nuly budovat členskou základnu. Nevíme, kolik lidí se teď opravdu na jakou akci zpočátku přihlásí, zda budou první workshopy "komorní" (začneme třeba i se dvěma účastníky, vždy je třeba udělat první krok, než se přejde k druhému a dalším), nebo zda vás budou desítky už od začátku. Stejně tak bude třeba objednat místa na soustředění už třeba koncem května, začátkem června a my nevíme, kolik vás bude - ani přibližně. Proto se musíte přihlásit dopředu. Druhá věc - musíte i zaplatit dopředu - velice se v posledních letech bohužel rozmohl velký nešvar v tom, že se lidé přihlásí na workshopy, či kurzy a těsně před začátkem, někdy i jen pár hodin předem, se odhlašují, nebo nepřijedou bez jakéhokoli zdůvodnění. Organizátorům akcí z toho vzniká velká škoda. Stávalo se nám to například v kurzech herectví a moderování, docela často. Proto jsme již loni přijali jednoznačné rozhodnutí, které teď uplatníme i u sebeobrany, že workshopy a soustředění platíte předem při přihlášení a tím si závazně rezervujete místo - když nenastoupíte, nepřijdete, platba vám propadne. Stejně tak když se omluvíte pár dní před akcí a vznikla by nám škoda, například při již objednaných místech na soustředění - nic vám nevrátíme. Můžete ale své místo prodat jinému zájemci, proti tomu nic nemáme.

Podrobnosti:

  1. Workshopy i soustředění je pouze pro zájemce ve věku 15 a více let (nahoru neomezeno). Mladší pouze po individuálním zvážení a za doprovodu jednoho rodiče. Zúčastnit se může naprostý začátečník, muž i žena, nemusíte být v žádné zvláštní fyzické kondici, nebudete nuceni k ničemu, co nezvládnete, nejde o žádnou akrobacii, bolest a pod ... vše probíhá ve volném civilním, nebo sportovním oblečení a obuvi, nepotřebujete si nic kupovat, shánět a obstarávat.
  2. Přihlásíte se zaplacením celé ceny předem na náš bankovní účet. Nejprve nám napíšete na mail : sebeobrana@mozaikatv.cz  a uvedete, kdo jste, odkud jste, váš věk a na jaký termín workshopu (na jeden (který) den, nebo na oba dva dny), nebo zda na soustředění se hlásíte. Obratem od nás dostanete mail s podrobnostmi akce a číslem bankovního účtu, na který uhradíte cenu workshopu, nebo kurzu. Teprve potom s vámi budeme závazně počítat, dřív ne.

       Výhledově budeme pořádat přes školní rok cca jednou až dvakrát měsíčně víkendové workshopy po celé ČR, v létě soustředění a setkávací akce. Můžete spojit příjemné s užitečným a jezdit na workshopy i jinam, poznáte jiná místa, seznámíte se s jinými lidmi, navážete i nová přátelství. Na workshopech nebudeme jen cvičit, budeme si i povídat a vysvětlovat, probereme i stratefii a filozofii cesty bojovníka, sebeobrany a bojových umění - pro vaše lepší porozumění. Budeme se také věnovat i vnitřní energii, aktivaci energetického těla a probuzení energetických smyslů, které vás před mnohým nebezpečím uchrání. Budeme dělat i jiné kombinované akce pro rostoucí novou komunitu přátel a studentů/studentek sebeobrany, kterou si chceme postupně vytvořit a pracovat s vámi. Nyní začínáme, tak nám nejen držte palce - ale také udělejte něco pozitivního pro sebe a své blízké a přihlašte se na naše workshopy - nikdy nevíte, kdy se vám v této rozbouřené a nebezpečné době bude hodit.

Netočíme videotechniky tak, abychom laické diváky ohromili dynamikou, akrobacií, nebo složitostí předváděného. To je dobré pro exhibice, film, nebo k zastrašení protivníka. My vás - ať už jste kdokoli - chceme především něco základního naučit. Proto vidíte, jak se  dívka - začátečnice učí techniky s autorem této encyklopedie, který ji bezpečně, v klidu, pomalu a přesně dělá útočníka a učí ji, jak reagovat, co dělat. Stejně tak se to z těchto technik můžete učit i vy :