přednášky, tiskovky, diskuze


Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské boreliózy - Tisková konference těchto odborníků : MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha, MUDr. Lenka Krbková, CSc., přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno, doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a přednosta Kliniky infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

konference Zdraví lidstva v Milénilu - J. Valentovičová - indigové děti - z archivu TV

Dr. Eric Pearl - přednáška o rekonektivním léčení - Praha 2016

Ostravský diabetolog, dietolog a obezitolog MUDr. Pavel Both hostem naklad. Svítání a Mozaika TV. Velmi srozumitelné rady pro úpravu stravy, léčení nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita a pod ....