Odpovědi na vaše otázky

Odpovědi na otázky, na které se zájemci a zájemkyně o kurzy herectví, TV moderování a dabingu často a opakovaně ptají.

Otázka: Chtěl jsem se zeptat jak často a kdy probíhají jednotlivé lekce kurzu? Všední dny? Večery? Celé dny?

Odpověď:  Kurz není denním školním studiem, ale je veden výrazně individuální cestou, jinak by to nemohl být zážitkový kurz (byla by to nudná a hromadná školní výuka v lavicích). Minimálně jednou měsíčně se všichni sejdeme na společném víkendovém workshopu. Někdy se jede mimo Prahu, do partnerského penzionu, či hotelu, kde probíhá společná výuka s lektorem, lektorkou, besedy s hosty a pod .... jindy jsme v Praze, třeba v partnerském divadle, nebo v učebně, v tělocvičně při pohybových aktivitách a pod ... Kurzisté ví termíny a místa minimálně dva měsíce předem.

     Kromě těchto společných víkendů se vyhlašují průběžně dva, tři, čtyři dny až týden předem tzv. "mezilekce", většinou odpoledne v Praze, ale i na více hodin v okolí Prahy. V mezilekcích se prakticky cvičí jednotlivé technické prvky herectví před kamerou, případně moderování. Ideální je účast cca čtyř lidí, aby se ve všem často střídali a nečekali půl hodiny pokaždé, než přijdou na řadu, jak by se dělo, kdyby bylo účastníků třeba deset. Na společném FB chatu se vyhlásí termíny, kdo může a chce, potvrdí účast - funguje to i opačně, když má někdo čas, zeptá se, zda by se v daném dni nemohlo něco odehrát, většinou se snažíme vyjít každému vstříc.

     Dále jsou dány různé termíny návštěvy divadel, filmových projekcí, tiskových konferencí a akcí pro TV Mozaiku, kam v rámci praxe může jeden, dva, či tři lidé z kurzu. Tyto termíny jsou známy jen třeba dva, tři dny předem, takže se vše průběžně nabízí a potvrzuje na společném FB chatu.

     Poslední důležitou součástí výuky je natáčení seriálu pro kurzisty a různé TV reportáže v režii TV Mozaika. Zde se domlouváme přímo s těmi, kteří mají v seriálové scéně natáčet, kdy se mohou společně sejít a co je třeba, natočit. Stejně tak u zájemců, kteří se věnují moderování, si moho sami zvolit termíny pravidelných natáčení pořadů, které si sami zkusí moderovat, připravit a produkovat. Prakticky jde o to, že natáčení v jednom dni jedné, dvou scén ze seriálu, se týká třeba jen tří lidí z kurzu - ostatní by byly přitomni zbytečně, mají domluvené zase jiné dny, kdy točí svoje jiné scény.

     Jde tedy hlavně o to, mít po dobu kurzu, což je vždy celý rok, pružný volný čas, aktivně se zúčastnit toho, co vás zajímá a využít možností, které kurz nabízí, tak, aby si každý účastník v podstatě složil průběh kurzu co nejvíce podle svého zájmu. Nabídek, co v kurzu realizovat, čeho se zúčastnit, co dělat, a co se naučit, je více než dost pro každého.

Otázka: Kdy a jak mohu do kurzu tedy nastoupit?

Odpověď:  Od 1. ledna 2018 je koncepce kurzu na základě dobrých zkušeností upravena, kurzy již nezačínají jednou za půl roku, jak bylo původně v plánu, ale každý zájemce může nastoupit do kurzu kdykoli v průběhu kalendářního roku individuálně - pokud je v kurzu právě volné místo. Protože je kurz vysoce individuální a každému zaručujeme maximální osobní pozornost a přístup, je počet aktivních kurzistů omezen na deset. Může se tedy stát, že si budete muset na volné místo počkat. Proto se zeptejte vždy dopředu na mailu:  kurzy@mozaikatv.cz   zda volné místo je - a pokud je, neváhejte s přihláškou, jinak vám místo obsadí někdo jiný.

     S přihláškou platíte zároveň kurzovné - buď na celý rok (10% sleva z ceny 24.000,- Kč - tedy jen 21.600,- Kč), nebo čtvrtletní splátku 6.000,- Kč. Teprve se zaplacením kurzovného jste přihlášení a toho dne můžete začít s praktikováním všeho, co kurz nabízí.  Kurz vám začíná běžet dnem, kdy my obdržíme vaši platbu - ať už je to jakýkoli den v měsíci.


Otázka:  Kde se výuka koná a jak probíhá?

Odpověď:  Jednou měsíčně je společný workshop. Kurzisté si koncem roku 2017 vyzkoušeli workshopy i s ubytování v pohodlném penzionu u Brna, workshop v pražském černém divadle Hilt, kde se učili černému a stínovému divadlu a v lednu je čeká workshop v Praze v tělocvičně, kde se budeme věnovat pohybu a akci před kamerou. V únoru nás opět čeká workshop mimo Prahu (penzion i s ubytováním již v ceně kurzu). Workshopy jsou plánovány dopředu jeden až tři měsíce a jsou plánovány tak, aby během roku měli všichni co nejvíce rozmanitou výuku a zkusili si vše, co je obsahem kurzu.

     "Mezilekce" probíhají většinou v Praze a vždy na místě dle domluvy a podle toho, co se bude procvičovat - natáčení na ulici, dialogy v restauraci, učebna, malá tělocvična (máme vše v centru Prahy). Dle domluvy je pak reálné se domluvit i na jiná místa, či města. V roce 2018 rozšíříme výuku a lekce častěji i do Brna, protože televize Mozaika má v Brně více a více aktivit a je již čas nechat zde vzniknout stálejší pobočku televize - a s í u tohoto celoročního kurzu.

      Výuka probíhá prakticky, vše, co děláme a procvičujeme, natáčíme na videokameru, vysvětlujeme si na místě principy herectví, nebo moderování a pak se účastníci vidí na videozáznamu a pozorují svá zlepšení, svá slabší i silnější místa a opravují a zdokonalují se.