Mezinárodní vězeňské společenství


Více informací najdete na stránkách :

www.prisonfellowship.cz

www.restorative-justice.eu

www.pfi.org

Kontaktovat nás můžete na :

Mezinárodní vězeňské společenství z.s.

Balbínova 550/10

120 00 Praha 2, Vinohrady

e-mailu : info@prisonfellowship.cz 

tel : +420 / 602 308 210

Představujeme MEZINÁRODNÍ VĚZEŇSKÉ SPOLEČENSTVÍ z.s.

     Mezinárodní vězeňské společenství v České republice vzniklo v roce 2010 a od června 20111 je české společenství součástí největší křesťanské dobrovolnické organizaci v oblasti vězeňství - Prison fellowship International - která pracuje ve 127 zemích a jejíž vznik se datuje do roku 1976. Má poradní status při OSN a spolupracuje s řadou významných organizací, například s organizací ACPA.

     MVS je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání a je registrováno jako zapsaný spolek. Zákonnou zodpovědnost za organizaci nese tříčlenná rada (Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka, Mgr. Květoslava Jakubalová, předsedkyně rady a Zinaida Nikiforová, místopředsedkyně rady) a všechnu práci provádí dobrovolníci, kteří jsou rozděleni do regionálních týmů, vedených vedoucími skupin. MVS se zaměřuje na projekty spojené s výstupem osob z VTOS a jejich následné zařazení do společnosti, a to tím, že mobilizuje křesťanská společenství, aby přijímala propuštěné do svých společenství, a tím pomáhala snižovat rizika možného recidivního chování. V současné době MVS intenzivně pracuje ve vězeních Jiřice, Velké Přílepy a Světlá nad Sázavou, se kterými má uzavřené dohody o spolupráci v programu "Příprava na propuštění a následná péče na svobodě". 
     MVS je také součástí Evropského projektu restorativní justice Building Bridges (2014 - 2016), kterého se účastní 7 zemí PFI : Německo, Maďarsko, Holandsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko a Česká republika, spolu s 2 akademickými centry University of Hull ve Velké Británii a Makam resears v Rakousku. Českými partnery projektu jsou Probační a mediační služba a Občanská poradna Nymburk.  
     Krom toho MVS každoročně organizuje projekt "Andělský strom", ve kterém dobrovolníci posílají vánoční dárky dětem odsouzených rodičů spolu s osobním dopisem rodiče.