Moderní válka o energii 004 - první kroky k léčbě energie

16.12.2016

     Pokud je základem člověka dualita fyzického a energetického těla, je logické, že je lepší mít obě těla zdravé, silné a vědomě používající své vrozené schopnosti.  Děláme to s fyzickým tělem, trénujeme ho, léčíme když je nemocné a učíme ho dělat nejrůznější činnosti a aktivity.  Energetické tělo má stejné potřeby i stejné vlastnosti. Dá se léčit, dá se trénovat, dají se využívat všechny jeho vrozené schopnosti, kterých také není málo.

     Lidé neustále řeční o tom, že člověk využívá kapacitu svého mozku na pouhých 10% a co by mohl dělat za zázraky, kdyby odblokoval těch 90% mozku!  Tak proč to neděláme? Čekáme na někoho, kdo nám to přinese na stříbrném podnosu rovnou do naší postele? Čekáme na Boží zásah?

     Evoluce se jen zcela výjimečně děje skokově - prakticky vždy je pomalá, postupná, vyvíjí se a mění po drobných detailech.  Stejně tak aktivace eneretického těla, zvláště, když jsme ho celý náš dosavadní život nechali skoro bez užitku spát - musí proběhnout trpělivou prací, kousek po kousku, den za dnem.

    Probuzení a aktivace našeho energetického těla se dá zvládnout během našeho života. Můžete začít i ve středním, či pokročilém věku, protože na tom vůbec nezáleží. Jediné, na čem záleží, je dostatek volné energie. Naší vlastní energie. Tu máme, není třeba ji někde shánět, či si ji od někoho kupovat.

     Představte si svůj bankovní účet - pokud je na něm nula, existuje, ale je zcela nepoužitelný, má nulovou schopnost být k něčemu použit. Musíte do něj začít "nalévat peníze".  Tedy začnete na něj třeba posílat výplatu.  Pokud na celou výplatu máte trvalé příkazy na platby (nájem, půjčky, školní jídelna dítěte, mobilní tarif, internet ....) tak je váš účet schopen pouze udržovat určené rutiny vaší existence. Sice pracuje, ale protože nemá žádnou volnou korunu, kterou by jste mohli v případě potřeby za něco utratit navíc, jeho užitečnost je silně omezena na standardní rutiny.  Přesně takový je život většiny z dospělých lidí - civilizace a společnost a vlastní touhy nás uvrtají do tolika rutin, kolik náš "účet" zvládne a pak se jen opakují den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem .... když najednou přijde potřeba vyrovnat se s náhlou událostí, jsme vyřízeni, prožíváme katastrofu - protože i když nám na účet výplata jde pravidelně, nejsme schopni nic ze svých peněz využít mimo pravidelné rutinní platby.

     Stejně tak je to s vnitřní energií - její každodenní přísun je předem rozdělen do rutinních zvyků a činností, do společenských vztahů a zvyklostí, do pracovních, rodinných či jiných povinností.

     Tolték si ve své vlastní válce o energii nejprve tuto bilanci uvědomí a přizná. To je krok číslo jedna. Krok číslo dva je, že si své výdaje zmapuje.  Udělá to jak v rovině hmotné (finanční), tak v rovině energetické, protože jeho existence na tomto světě je obojí, nelze jedno oddělit od druhého.

     Když si srovná v hlavě, že nemá žádné volné peníze na cokoli, co by mu udělalo radost, nebo co by pokrylo mimořádné situace, a že stejně tak nemá žádnou volnou energii na jakékoli probuzení a užití svých energetických (byť vrozených, ale spících) dovedností, začne přemýšlet, co s tím.

     Běžný člověk by začal shánět více peněz - jenže tak, jak dosud žil (všechny své příjmy hned rozvrstvil do výdajů a nic si nenechal stranou), tak by ho nic nenutilo nežít stejně dál. Tedy čím více by vydělával, tím více by utrácel a tím více by s tím měl starostí. Náhlý úbytek příjmů (ztráta práce, nemoc ...) by pak pro něj byl totální katastrofou.

     Tolték ví, že odpověď není jen ve zvednutí výše příjmů, nebo jen ve snížení výdajů, ale především v něčem, co dodnes nedělal - ve vytváření a uchovávání volného kapitálu. A to platí jak v penězích, tak ve vlastní vnitřní energii.

     Jediné, co vám zaručí, že si budete moci udělat radost ve chvíli, kdy to právě chcete (jet na výlet, něco si koupit, obdarovat bližní ...), nebo že budete schopen ustát situace, kdy to nečekaně potřebujete (rozbité auto, povodeň v domě, náhlý úraz, pokuta a pod ...) jsou volně uložené peníze, nevyužité k platbě každodenních rutinních plateb, ale čekající na okamžik, kdy je budete potřebovat. Pokud máte na svém účtu volné peníze, jeho akceschopnost a funkčnost je aktivní - kdykoli je třeba, jste schopni zaplatit za to, co chcete.

     Pokud svou energii (sílu, čas - obojí je energie) začnete měnit z "vázané"  (myšleno tím denně používané do zvládnutí rutin, závazků, příkazů ...) na "volnou", začínáte ji ukládat "do banky", tedy necháváte si ji k okamžitému využití ve svém energetickém těle. A to, pomalu, kousek po kousku, má najednou víc a víc síly k tomu, se po dlouhém, celoživotním spánku probouzet, rozkoukávat se a začínat si uvědomovat, že je. Že existuje. A že má tolik schopností, že si to ani neumíme představit.

      Jenže ještě je tu jedna překážka. Aby bylo možné začít do energetického těla ukládat uvolněnou energii, musíme ho nejrve zbavit děr, špatných kanálů, závislostí a slabostí, které nás vyčerpávají - nemůžeme přece lít vodu do dělavého hrnce a očekávat, že se naplní a zůstane plný!  Ale o tom zas příště ...


Jaroslav Polák