Moderní válka o energii  001 - energetické tělo

25.11.2016

      Vždy na startu rozhodnutí je nejdůležitější správná výchozí informace. Když vycházíme ze správných a pravdivých znalostí, uděláme i správná rozhodnutí. Když vycházíme z nevědomosti a neznalosti, "střílíme naslepo do tmy" a většinou vedle. Když vycházíme ze lži, nebo vlastního sebeklamu, rozhodneme se vždy špatně a vždy to nakonec odneseme jen my sami.

     V moderní válce o energii je středem našeho zájmu naše vlastní energetické tělo. Pojďme jej zpočátku vnímat jako svého dvojníka, který není složen z masa, kostí, kůže a krve, jako je tělo fyzické, ale z proudící energie, z center, kde se hromadí a ukládá, z drah, kterými v nás proudí a z prostoru, ve kterém nás obklopuje a umožňuje vnímání energie okolí. Je to nejen naše jediná vnitřní baterie, kterou máme, ale také zdroj naší životní síly, který oživuje naše fyzické tělo v hmotné realitě.

     Je to velmi nepřesná představa, ale vizualizace (schopnost si představit, zobrazit něco) je moc užitečná v začátcích práce na sobě, proto si zkusme energetické tělo představit jako zdroj našeho světla, které z našeho těla vychází, tryská, proudí, vrací se, a koluje a tím vším se podobáme chodícímu "světelnému vejci".

     Chcete důkaz existence? Vždyť takové "světelné vejce" nevidíte. Ale každý z vás ho každou vteřinu svého života výrazně cítí. Základním znakem energetického těla je totiž schopnost cítit. A my silně cítíme, když je energetické tělo vyčerpáváno, nebo nabíjeno.  Mnohokrát jste byli v situaci, kdy vám bylo nepříjemně, kdy jste byli nuceni být kde nechcete, dělat co nechcete, přijímat ponížení, nespravedlnost, či přítomnost protivné, či agresivní osoby .... v takových okamžicích přímo fyzicky cítíte odliv energie z těla, protože ji dáváte na svou obranu. Svět vám před očima šedne, nálada vadne, sebedůvěra se ztrácí, roste nechuť, psychická únava, nejistota. Najednou se cítíte starší, slabší, nemohoucí. Vaše energetické tělo je vybíjeno a oslabováno.

     V opačné situaci jste v prostředí příjemném, kde vás lidé mají rádi, respektují vás, nebo obdivují, kde je vám hezky, kde děláte něco, co vás baví, těší, inspiruje a motivuje. Téměř zázračně se cítíte lépe a lépe, narůstá sebejistota, vše okolo je svěží, barevné a zářivé, cítíte se mladí, svěží a plní sil, připraveni se zamilovat, nebo hory přenášet a přes oceány létat .... Vaše energetické tělo je nabíjeno a syceno energií, oživováno a aktivováno. A vy to cítíte. Silně a přímo. Není lepšího důkazu existence energtického těla, důkazem jste vy sami.

     Když už energetické tělo je, tak proč žít v takovém, které je vybito, vysáto, oslabeno, poničeno a pošpiněno, poroucháno a zraněno? Proč žít životem, ve kterém už nejste schopni cítit nic jiného, než šeď, rutinu, slabost, nemoc, povinnost, nudu a touhu to všechno zabalit a začít někde jinde znovu?  K takovému stavu ale jste zrozeni nebyli, při vašem narození bylo vaše energetické těo čisté, silné a na 100% nabité. Vnímali jste život barevně, radostně, přímo a plnou kapacitou všech svých možností.

     Moderní válka o energii není válkou o něco, co není vaše a co vám nepatří. Není to válka o cizí území, o nadvládu nad něčím, nebo někým jiným. Je to vlastní boj uvnitř sebe sama o návrat plně aktivního, zdravého, silného a svobodného energetického těla a tím o návrat všech jeho vrozených a přirozených schopností, které bychom opět mohli - a měli začít používat.  Ale o tom zas příště :-)

                                                                                                  Jaroslav Polák