Moderní válka o energii 007 - Módní "lucidní snění"

24.07.2017

     Vědomé snění (lucidní snění) je téma, kupodivu v poslední době velmi módní a probírané na internetu mezi dospělými i mezi teenagery. Naštěstí 99% lidí o skutečném vědomém snění jen mluví, ale nepraktikuje je. Říkám "naštěstí", protože prakticky zvládnuté vědomé snění je velmi silnou technikou práce s energetickým tělem a užívání této techniky bez porozumění toho, co se s vámi na energetické úrovni děje, by pro vás mohlo mít velmi fatální účinky.

    Každá lidská bytost je svou podstatou "vnímač". Máme smysly, používáním je trénujeme a vnímáme vše ze svého okolí, co vnímat zvládneme. Vnímáme tak, že naším energetickým tělem a jeho "obalem" (pro jednoduchost si představte okolo sebe hranici vyzařování své vlastní energie jako váš "energetický obal") cítíme procházející energetické impulsy našeho okolí. Odražené fotony od okolní hmoty, zvukové vlny, tepelné vlny ... to jsou projevy vnímání zrakem, ušima a hmatem. Přidejte chuť a pachy (elektrochemické reakce našeho fyzického těla) a máte vnímání pěti základními smysly fyzického těla. Intuice, empatie, jasnozřivost ... to jsou smysly energetického těla (vše se v běžné realitě prolíná, kombinuje a doplňuje navzájem).

     Jenomže člověk není zdaleka uzpůsoben vnímat vše, co jím ve formě projevů energií okolního vesmíru prochází. Žádný tvor nevnímá vše, každý je naladěn jen na něco. Na malý úsek všeho. My lidé, se výchovou od narození učíme zaměřovat své smysly jen na to, co si můžeme shrnout pod pojmem "lidský svět". Jsme tlakem výchovy a komunikace s okolím nuceni se trvale zaostřit na stejný úsek vnímání - trvale se zakotvíme. Tím ale nutně ztrácíme vrozenou schopnost svého energetického těla vnímání přesouvat do jiných oblastí mimo "lidský svět". A ani v něm nevnímáme většinu z toho, co jsme schopni používat (např. radiové vlny, UV záření, rentgen a pod ...).

     Techniky vědomého snění jsou silné techniky šamanů, mágů, druidů a dalších bojovníků o aktivaci energetického těla a probouzejí se jimi právě tyto vrozené, ale potlačené schopnosti aktivního vnímání širších projevů energií.

     Pro porozumění této informaci si zkuste čistě schematicky představit sami sebe jako bytost uprostřed své kolující energie (světla) - cosi jako "podlouhé světelné vejce". Povrch tohoto vejce je místem vnímání všech energií, které k nám z celého vesmíru přicházejí a které námi prostupují. Taková "kontaktní stěna" pro styk s okolím. Některé projevy vesmíru a energií nejsme uzpůsobeni vnímat vůbec a nikdy. Jsou nám zcela cizí (moderní vědci až nyní objevili to, co šamani cítili svými těly už před mnoha tisíci lety, že většinu vesmíru vyplňuje jakási "temná hmota" a "temná energie", která je zcela mimo naše vnímání i chápání).  Některé energie námi sice prostupují, ale jsme naučeni je nevnímat, protože kdybychom to dělali, naše hlavy i těla by z přemíry informací a vjemů praskly. Co tedy opravdu vědomě vnímáme?

     V popsaném schematickém "světelném vejci" o velikosti přibližně na dosah paže všemi směry od vás (prostor, ve kterém koluje naše vnitřní energie) si představte okénko o velikosti přibližně tenisového míčku. To je adekvátní poměr toho, co z vesmíru vnímáme - ke zbytku toho, co nevnímáme. Jsme zavřeni v ochranném obalu uprostřed vesmíru a ven vidíme malinkým okénkem. A abychom mohli ve světě ostatních lidí (v civilizaci) existovat a komunikovat, učíme se mít toto "okénko" všichni na stejném místě - abychom viděli stejné věci a mohli tak o nich společně mluvit a společně prožívat své životy a vztahy.

     Berte pochopitelně "okénko v obalu" jen jako slovní imaginaci - pro představu. V realitě jde spíš o výběr našeho energetického těla, co bude vnímat, co může a k čemu není uzpůsobeno. Může vnímat jen velmi malé množství projevů energie v daném okamžiku - a i když je schopno ladit a přecházet na vnímání mnohem většího rozsahu, je komunikací s rodiči, rodinou, příteli, okolím a celou civilizací neustále vraceno na jedno a totéž zaměření, až se na něj trvale zafixuje. Můžete si to připodobnit k rozhlasovému přijímači s velikým rozsahem pásem rozhlasových vln - můžete na něm naladit stovky rozhlasových stanic - ale aby vám to dávalo smysl, tak vždy vnímáte jen jednu (přičemž všechny ostatní vámi neustále nerušeně procházejí dál). Kdybyste vnímali dvě stanice najednou, tři, pět, nebo sto, slyšeli byste jen chaotickou směs zvuků a za chvíli byste se z toho zbláznili. A náš lidský svět je pro naše energetické tělo jen jednou z mnoha stanic, na které je schopno se naladit - ale protože jsou na něm trvale všechny ostatní lidské bytosti, tak se na něm po čase také trvale zabydlí. Až nakonec zapomene, že stovky dalších stanic vysílají neustále dál a že schopnost se na ně naladit mu byla vrozena - jen už na to zapomnělo. Toto vše nyní vysvětluji právě pro pochopení toho, jak funguje tzv. "lucidní snění" a k čemu doopravdy slouží - k aktivaci této schopnosti.

     Lidé, kteří vědomě probouzejí, čistí a posilují své energetické tělo (pro mne to jsou Toltékové, jejichž cestu již mnoho let praktikuji a sdílím), tak činí proto, aby obnovili všechny vrozené, ale výchovou uspané, nebo latentní (dosud nikdy nepoužívané) schopnosti a smysly svého energetického těla. A k tomuto cíli vědomě používají různé silné techniky - a vědomé snění je jednou z těchto silných technik.

     Ve stavu spánku se totiž vědomá denní kontrola trvalého zakotvení našeho energetického vnímání uvolňuje z fixace na všem lidem společném místě, kterému říkáme "lidský svět" - a dokáže se pohybovat do stran a tím vnímat i jiné energie, než za dne. V denní realitě je tato fixace tak silná, že je praktiky nepřekonatelná. Představte si ale, co se s vámi stane, když okénkem do vesmíru najednou můžete volně pohnout po povrchu svého energetického obalu .... najednou hledíte na úplně jiné části vesmíru, o kterých jste nikdy nic netušili ... a to je spánek. Někdy. Někdy jsou lehké sny jen zbytkovým šumem našeho mozku. A někdy vnímáme realitu .... jen to občas není tak úplně "ta naše realita".

    Pro nás se naštěstí toto ukotvení vnímání pohybuje jen velmi málo, čím jsme starší a zaměstnanější svým reálným každodenním životem, tím méně sil na posuny vnímání máme - takže to, co vidíme v běžných snech, jsou výjevy a odrazy většinou z našeho reálného světa a života, jen občas lehce posunuté někam, kde to tak úplně moc neznáme a lehce nakrátko znejistíme .... Při probuzení se naše vnímání rychle ukotví na "správné" místo a my jsme schopni zase vnímat to stejné, co lidi okolo nás - a tak existovat ve společnosti.

     Pokud ale máme dost volné energie (viz předchozí a další články tohoto blogu o Toltéctví) k tomu, abychom si ve spaní uvědomili, že spíme a začali ve spánku své snění vědomě ovládat (to je právě "lucidní", neboli "vědomé" snění), dokážeme jít se svým vnímáním tak daleko od lidského ukotvení, kolik nám na to stačí síly. Jenže když se dostaneme opravdu zcela mimo to naše malé společné místo lidského vnímání, můžeme ztratit orientaci a už se nedokážeme vrátit. Začneme trvale vnímat něco úplně jiného, než všichni ostatní lidé, začneme zmateně bloudit a ztrácet síly - a to nás může i rychle energeticky vysát, nebo zabít.

     Nepřipomíná vám to něco? Nebo někoho? Co lidé, které označujeme jako "pomatení", "vyšinutí", nebo rovnou jako "blázny"? Naše ukotvení vnímání energetických projevů všeho ve vesmíru na společném místě - to je stav, který označujeme jako "normální". Protože v tomto stavu je pro všechny modré triko modré, zapnutá žehlička horká a moře slané. Rozumíme si při konverzaci a popisu věcí a dějů okolo nás. Ale může se stát, že přijde veliký psychický, či fyzický šok (náhlé úmrtí milované osoby, silná horečka z infekce, fyzický těžký úraz, předávkování silnou drogou, nebo dlouhodobý silný stres a pod ...) a tento šok vyvolá energetický skok našeho vnímání - někdy malý, takže postižený člověk vnímá většinu lidského světa, ale zároveň i část jiného (pro ostatní se stane vyšinutý, divný, trochu mimo ... nebo naopak nábožensky požehnaný, prorok, vidoucí a pod ...). Z takového člověka se může stát ubreptaný pouliční podivín, obávaný čaroděj, nebo naopak třeba slavný léčitel .... Při velkém šoku začne postižený vnímat posunutým místem vnímání na energetickém těle úplně jinou část energetických projevů vesmíru a nedokáže se vrátit, ztratí orientaci, směr a netuší, co se děje. Ostatní lidé jej pak zavřou do blázince a tlumí sedativy a opiáty, protože se spolu nedokáží vůbec domluvit - celá společnost vnímá stejně a postižený vnímá úplně něco jiného - jak se domluvit? Jak společně existovat?  Představte si že se všichni díváte na TV kanál Nova a jen jediný člověk má naladěno na TV Prima - a nikdo z vás to netuší a každý mluví o tom, co vidí - jak a o čem se spolu chcete domlouvat?

     Šamani, čarodějové, lovci a bojovníci síly, Toltékové - o tomto nebezpečí velmi dobře vědí a chovají se při praktikování všech technik aktivace energetického těla velmi obezřetně, s rozvahou a vědomím toho, co dělají, proč to dělají, kolik síly je to bude stát a jak nedopustit, aby se to zvrtlo. A i tak stejně jich spousta z nich na své cestě ztratila rozum, zdraví i životy, tak to jsou silné a nebezpečné techniky a praktiky.

       Tolték se při užívání techniky vědomého snění chová jako velmi opatrný stopař - má za úkol svým vnímáním ve vědomém snění, kdy se fixace jeho lidského vnímání uvolňuje, prozkoumat místa, kde v životě nebyl a které nezná. Každý krok jej může stát spoustu sil, každý krok může být pastí a léčkou. Podstatné vždy je, aby se dokázal vrátit a neztratil se v neznámu. K tomu má buď zkušeného společníka jako průvodce a ochránce - tedy Toltéka, který dané oblasti vnímání už zná - nebo musí velmi opatrně vážit každý krok a mapovat trpělivě okolí "lidského světa" tak, aby vždy věděl, kde je a jakým směrem se vracet. A proč to vůbec dělá? Touto technikou vědomého snění své energetické tělo aktivuje, posiluje a učí ho "existovat", reagovat, osvobodit se od civilizační fixace na jediné místo vnímání.  Co vše mu to přináší dál, o tom zase v jiném článku blogu o Toltéctví.

    A my se v tomto článku zase vrátíme na začátek - k nejrůznějším návodům a popisům k "lucidnímu snění", které kolují po You Tube a po internetu. Malé děti a teenageři se na You Tube vzájemně vybízejí ke zkoušení "zábavného" probuzení se ve snu, popisují techniky vyčtené z knih, jak toho dosáhnout a těm, kteří ještě mají dost volné síly na to, aby se jim to podařilo - se to i může podařit. Slibují, že se tím dostaneme ke všem odpovědím na naše tajné otázky a podobně ... Většinou se tyto nudící se děti nedostanou dál než k hranicím lidského vnímání, možná malinkatý kousek přes a v očích ostatních jsou pak velmi zábavní a zajímaví - čímž to naštěstí končí. Málokdo z nich ví, že se přiblížili k okraji bezedné propasti, ze které by taky už pro ně nemuselo být návratu.

      Tedy - pokud se chcete zabývat lucidním (vědomým) sněním, nedělejte to jen z rozmaru a pro zábavu. Je to stejně tak riskantní, jako z nudy, pro zábavu a v nevědomosti šňupat kokain, nebo si píchat pervitin. Lucidní snění je silná a velmi účinná práce s energetickým tělem a vyžaduje precizní znalosti, silnou vůli a základy vyčištění vašeho energetického těla od všech oslabujících rutin - ale o tom opravdu zas jindy - v dalších článcích tohoto blogu o Toltéctví.

                                                                                         Jaroslav Polák