Moderní válka o energii 006 - Napojení se na zdroj

17.07.2017

      Tolték nemá rád slova, jako "Bůh", "anděl", nebo ďábel". Tolték chápe, že jeho vědomí bylo někde zažehnuto a jeho životní síla odněkud přišla, setrvává a zas někam odejde. Proto používá slova, jako "zdroj", případně "Záměr". A vizualizuje si nekonečné pole živé energie, živé síly, prostupující celým vesmírem (nebo vesmíry), které chápe akt rozmnožování jako impuls ke zrodu nového vědomí - tomu dává prostor pro žití a vstřebávání zážitků, aby jej na konci zase vstřebalo do sebe.  Tolték o zdroji ví, napojuje se na něj, využívá a respektuje jej - ale nikterak si ho nezosobňuje - není to pro něj ani "Bůh", který by měl být oslovován motlitbami, či uctíván dary a oběťmi. Není to pro něj žádný anděl, archanděl či jiná bytost, která by přímo nad ním bděla a sledovala konkrétně jeho život, není to ani ďábel, který by mu měl škodit.

     Zdroj je jako moře - je zdrojem nekonečného množství živých tvorů, od planktonu po velryby, od hub a řas po korály a medůzy - ale moře samotné nehne pro jednu rybu, či kraba, který by se k němu modlil, ani jediným prstem. Není rájem, není peklem - je pouze neosobním zdrojem nekonečné životní síly.

    Pro člověka - bojovníka - Toltéka - toto uvědomění si podstaty zdroje znamená, že musí pochopit realitu své existence. Vše, co se děje po celý jeho život, je pouze odrazem jeho pohybu v nekonečném zdroji životní síly a vše ovládá svými činy, myšlenkami a svým pevným záměrem a vůlí.

     Na rozdíl od běžného člověka, který dělá a činí pudově, bezmyšlenkovitě, nerozumí příčinám, nechápe následky, vše svaluje na jiné a jeho vůle je roztřesená, prchavá, rozmazaná a slabá.

     Aby se z běžného člověka stal bojovník - Tolték, je třeba v první řadě obnovit a upevnit spojení jeho vůle a záměru se Zdrojem. Co nám v tom brání? Jsme neskutečně zavaleni (rozuměj "zaneřáděni") chaosem, šumem, špínou a odpadky světa, ve kterém žijeme - jinými slovy světa, ve kterém jsme tak plně rozmístili veškerou svou životní sílu (čas, myšlenky, peníze, energii a další zdroje), že nemáme ani jiskřičku síly na to, uvědomit si, v jakém otroctví a nesmyslech žijeme - natož, abychom měli sílu s tím něco dělat.

     Proto není prvním krokem jít shromaďovat další zdroje síly - jen by vplynuly do chaosu okolo našeho života a zesílily by jej.  Prvním krokem je udělat si v životě pořádek - vyčistit svou životní sílu, aby se odpoutala od nesmyslů a škodlivých praktik, usazených v našem každodenním životě a byla schopna se zaměřit na propojení se Zdrojem. Na získání SÍLY potřebujeme SÍLU - je to prostě tak.

     Když nemůžeme udělat velké změny (ve vztazích, zdraví, pracovních poměrech, závazcích, dluzích, povinnostech ...) - tak v 99,99% procentech ihned svůj boj vzdáváme a jen o jeho pokračování sníme, oddalujeme návrat do něj "... AŽ ....", nebo se vymlouváme, že nám v tom někdo, nebo něco překáží. Vše lze zkoncentrovat do jediného reálného faktu :  "Na osvobození velké síly nemáme sílu, protože ji veškerou vážeme úplně jinde".  Je to stejné, jako když nemáte hned peníze na koupi nového auta, i když máte vysoké příjmy - protože vše, co vyděláte je už předem vázáno do splátek, povinností, zvyklostí a rutin, takže na nic odlišného vám nikdy nezůstane ani koruna.

     Přestaňte utrácet za zbytečnosti a nesmysly, chvilku to vydržte a peníze se vám začnou pomalu hromadit - až budete moci pořídít něco, co vaše finance změní daleko silněji a bude vám zbývat mnohem více - nebo budete více vydělávat.

     Přestaňte se honit za nesmysly ve svém životě obecně a soustřeďte svou pozornost jen na věci podstatné - a na vše, z čeho energii čerpáte. Den za dnem, týden za týdnem se vaše vyčerpaná životní síla bude pomalu, ale jistě obnovovat a pokud nepodlehnete jejímu opětovnému utrácení za nesmysly, bude narůstat - až jednoho dne zjistíte, že ji máte dost k odstranění velkých problémů, které vám odsávají a odčerpávají hodně životní síly (času, starostí, myšlenek, emocí, peněz, zdraví ....). Volná energie začne opět propojovat vaši existenci se Zdrojem - a vůbec se k němu nemusíte modlit, nemusíte ho vzývat, nebo se mu klanět, stavět mu oltáře, sloupy a kostely, nebo se ho bát.

      To je pravé Toltéctví - cesta bojovníka, který osvobozuje sám sebe.


                                                                                                             Jaroslav Polák