Chycení / přitahování za krk

Nejde o škrcení (tedy bránění v dýchání, nebo přerušení toku krve stlačením tepen), ale o držení za krk, případně přitahování dívky k sobě právě úchopem za krk