Výtvarná umění

rozhovory, výstavy, záznamy, vernisáže .... malířství, sochařství, architektura a pod ....


Videopozvánka na veletrh Designblok 2017

kurzy malování Art Vive - Pavel Michalica a Martina Becková
více informací na :  http://www.artvive.cz

Unikátní výstava Svatá Anežka Česká (2012) prostorách Kláštera sv. Anežky České v Praze - archiv TV Mozaika 2012

Vánoční ozdoby Ivany Jandové - české skleněné foukané tradiční ozdoby - rozhovor na veletrhu v Praze 2016
víc na :  http://www.ceskevanocniozdoby.cz/

Pozvánka do výtvarného ateliéru "Zebra" Jany Laštovičkové Grygarové
www.atelier-zebra.eu , ve kterém se naučíte malovat a kreslit různými technikami