Typy a rozdělení teroristických útoků

(na podkladě knihy Jaroslava Poláka "Jak přežít terorismus - nakl. JAMA 2001")


      Teroristické činy jsou civilizovaným světem odsuzovány zvláště proto, že jsou namířeny proti civilním obětem a nedá se vůči nim zaujmout žádná skutečně stoprocentně účinná obrana. Terorista má všechny výhody na své straně, vybírá zbraň, vybírá způsob, vybírá místo, vybírá čas. Jeho motivace je vždy osobní, pro jeho oběti většinou nepochopitelná a je ochoten obětovat vlastní život.

     Svět se rozčiluje nad krutostí sebevražedného náletu letadla do mrakodrapu, bomby na vlastním těle člověka v městském metru, nebo autobuse, nebo vraha za volantem jedoucího kamionu, drtícího svými koly shromáždění oslavujících lidí.  Ano, je to kruté, bezohledné a nedá se to nijak přijmout a ospravedlnit - ale má to i druhou stránku - zatím nebylo použito skutečně účinných mechanismů, označovaných jako "Superterorismus" - jako je plošné užití chemických látek, virů a bakterií smrtelných nemocí, radioaktivní zamoření rozsáhlé oblasti a pod ... případně jaderného výbuchu. Mechanismů útoku, při kterých umírají miliony nevinných civilistů.

     Jak se tedy proti terorismu bránit?  Tady je otázka, zda jste stát, nebo jednotlivec, fyzická osoba.  Stát má více nástrojů na více úrovních. Pro předcházení útokům má špionážní a informační služby, které mají za úkol tipovat případné teroristy a předcházet útoku.  V reálném čase má stát k dispozici Policii a technické nástroje - sledovací systémy, detektory, kontroly, zábrany, hlídky a pod ... Pro následky útoku pak má systém včasné reakce a záchrany životů. Ať už je teroristický útok veden jakkoli a kdekoli (pokud se nepoužijí superzbraně hromadného ničení), státu, jako takového, se to nijak nedotkne.  I když to zní hrozně, tak někde vybuchne bomba, nebo někdo začne střílet, nebo se zaboří letadlem do budovy, zemřou desítky, stovky, či tisíce lidí. Vlna mediálního nadšení proběhne světem (novináři jsou jako supi, kteří se radují z jakéhokoli veřejného ohrožení lidí a ihned si běží pro snzační reportáž), vlna do určitého stupně "upřímného" zděšení proběhne lidmi (co si budeme nalhávat, sedíme v křesle před televizí a "zděšeně" se u zpráv cpeme večeří a zapíjíme to pivem, pak to hrdinně komentujeme v hospodě u dalšího piva) - a jakmile uklízecí firmy uklidí místo výbuchu, stát funguje dál. Novináři se snaží nějakou dobu ještě ze všeho vytěžit zbytky pozornosti, než se naskytne něco jiného - a tím to končí.

     Ale pokud se útok dotkne jednotlivce, je situace zcela jiná. Jednotlivec zemře, nebo je těžce zraněn. Jeho rodiny a známých se to dotkne navždy a změní jim to životy. Následky jsou trvalé, bezmoc je psychicky ubíjející, nenávist trvá dlouho, škody jsou zničující.

      Proto nejsou tyto stránky zaměřeny na mapování obrany státu, ale na aspekty, co vše může udělat jednotlivec - soukromá fyzická osoba - pro to, aby se nestal cílem teroristického útoku, případně, aby jej přežil a vyrovnal se s následky.  Některé následky jsou v rámci hodin, až dnů (lehká zranění, psychický šok, poničený majetek ...), některé následky jsou dlouhodobé a jiné jsou trvalé a nezvratné.

     Jednotlivec nemá k dispozici mechanismy, prostředky, ani sílu státu. Nemusí ale ani být jen bezbrannou ovcí, čekající trpně, kde a kdy to bouchne přímo pod ním. Nejúčinnější zbraní jednotlivce jsou individuální znalosti a dovednosti, chladnokrevnost, otevřená mysl, dobrá kondice a rozvinutá intuice energetického těla. To vše jsou mechanismy včasné prevence. Jedinou skutečně účinnou zbraní jednotlivce proti terorismu je totiž nebýt nikdy na místě útoku.

                              Typologie terorismu :

Vnitrostátní terorismus :  je terorismus, jehož projevy nepřesahují hranici vlastního státu. Může se to týkat obchodních, náboženských i politických skupin, extrémistických hnutí a jejich příslušníků. Útok jsou vedeny proti jiné skupině obyvatel, či jiné zájmové, náboženské, obchodní, politické ... skupině, nebo proti vnitřním zájmům státu.

Mezinárodní terorismus : čin, kdy je terorista podporován jiným státem, nebo skupinou z jiného státu, nebo je jeho útok veden na ambasádu jiného státu - pak jde o mezinárodní terorismus.

Státní terorismus :  Nátlak, zvůle, teror, kterého se stát dopouští na svých vlastních občanech, na skupinách občanů, menšinách, věřících, disidentech, politických oponentech a pod ....

Náboženský terorismus -  útoky, vedené jménem víry, náboženství. Dnes je aktuální především ze strany Islámu a jeho zfanatizovaných stoupenců, ale v minulosti bylo teroristických metod používáno hojně i ve jménu křesťanství - útrpné právo, inkvizice, křižácké války, násilné obracení na víru v Jižní Americe, Africe a pod ....

Kriminální terorismus - jeho cíle jsou motivované zločinem, útok je vedený pro zisk, na zahlazení stop po spáchaných zločinech, pro "vyprání" špinavých peněz, pro cíle organizovaného zločinu s prostitucí, drogami a hazardem - způsoby útoku jsou ale stejné, jako u jiného terorismu.

Podvratný terorismus - plánované teroristické útoky na území nepřítele, jejichž cílem je většinou vyvolat chaos, bezvládí, nebo citelné ztráty. Připravují se v různých tajných výcvikových táborech diverzantů (určitá obdoba byla i u partyzánů v II. světové válce, v komunistickém Rusku za studené války, u japonských ninjů ve feudálním středověku ...).

Narkoterorismus - složí narkomafiím k zastírání drogových obchodů, k odstraňovaní konkurence, nebo nepohodlných státních úředníků, policistů, soudců a pod ... Dnes velmi rozšířený například v Jižní Americe.

Extrémistický terorismus - je založený na nesnášenlivé agresivní argumentaci mezi různými extrémistickými celky, skupinami a hnutími. Je veden z politických, náboženských, či rasových důvodů. Výraznými znaky jsou násilné provokace, demonstrace a akce, přerůstající v násilí, rabování, demolování majetku a útoky na lidi. Klasickým příkladem je americký Ku-klux-klan.

Počítačový terorismus - využívá počítačových sítí, internetu - za účelem vyvolání chaosu, dezinformovanosti, ovlivnění veřenosti, rozvrácení ekonomiky, nebo chodu společnosti. Dnes mimořádně nebezpečná forma útoku, skrytá, vedená odkudkoli, téměř neodhalitelná, přesto schopná způsobit těžké problémy i škody celým státům. Cílem může být i krádež počítačových dat, ničení počítačových sítí a pod ...

Jaderný terorismus -  zatím jen velmi diskutovaná, ale naštěstí nevyužívaná forma terorismu, kdy dojde k jadernému výbuchu nad civilním cílem, nebo k radioaktivnímu zamoření apod ....

      Teroristický útok se na rozdíl od kriminálních zločinů, či vojenských akcí vyznačuje především tím, že jeho cílem je vyvolat co největší mediální zájem veřejnosti. Samotná bomba v metru, nebo postřílení náhodných hostů v restauraci sebevražedným fanatikem - to nepřinese velké zisky pro zločince, nebo nezvrátí průběh války - ale vyvolá to dnes už celosvětový mediální tlak, obavy velké části obyvatelstva a přitáhne to pozornost k prohlášením a samotnému faktu existence původců teroristického činu. To je základním znakem terorismu.