Trutnovsko


      Friesovy Boudy jsou osada v Krkonoších, která leží v katastrálním území obce Strážné a je tvořena skupinou horských bud. Nachází se v Krkonoších v nadmořské výšce 1120 m až 1200 m na louce nad levým břehem Malého Labe mezi Arnoldovou a Friesovou strouhou pod Světlým vrchem.

       První zmínka o Friesových boudách je ve vrchlabském urbáři, kde je v r. 1676 připomínán Jiří Fries, jemuž zde bylo povoleno postavit boudu. Friesovy boudy patřily až do r. 1882 do katastru obce Dolní Dvůr a poté do obce Strážné, kde je v roce 1900 registrováno 7 rodin Friesů. Budaři se věnovali chovu dobytka, výrobě mléčných produktů a senaření.

     S rozvojem cestovního ruchu ve 2. čtvrtině 19. stol. se budaři podél hlavních turistických tras věnovali vedle hospodaření i novým formám obživy jako horští nosiči a průvodci a svá obydlí přizpůsobovali pro poskytování pohostinství turistům. Prodávalo se zde mléko, sýry, káva a destiláty. Friesovy boudy ležely dlouho stranou turistických tras. Vyhýbala se jim jedna z nejstarších cest - Slezská cesta (Lahrbusch) , která vedle přes Jilemnici, Vrchlabí, Strážné a Lahrovy boudy na Výrovku, odtud sedlem mezi Studniční a Luční horou kolem Luční a Hamplovy boudy do Slezska. To prý také byla obvyklá pašerácká stezka. Teprve po dobudování lanovky na Pláň se i Friesovy boudy staly turisticky navštěvovaným střediskem.

     Obec Strážné se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký v Krkonoších. Žijí zde asi dvě stovky obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1754. Do roku 1946 nesla obec název Pommerndorf.