Připravte se na katastrofy

Něco, co už není jen krátkodobé a když se nepřipravíte, budete mít opravdu vážné problémy.


Jak přežít ztrátu domu, bytu

totální zničení domova - požárem, výbuchem, povodní ...

Jak přežít ztrátu práce, obživy

Náhlá ztráta příjmů, obživy, zaměstnání, práce ...

Jak přežít dlouhodobé nemoci

Náhlé omezující onemocnění, úraz s dlouhodobými následky, upoutání na lůžko ...

Jak přežít nástup do vězení

Náhlý střet se zákonem a okamžitá vazba, nebo nástup do vězení

Jak přežít déledobější pobyt v terénu

útěk v cizí zemi před násilím, úkryt před násilím, či epidemiemi v okolí domova, ztráta orientace v terénu ...