Právnická a právní literatura


Zákoník práce 13. aktual. vydání

Nakladatelství ANAG 2017

Abeceda DPH  3. aktual. vydání

Nakladatelství ANAG 2016

Daňové zákony v úplném znění 

Nakladatelství ANAG  2017

na recenzi se pracuje

Elektronická evidence tržeb

Nakladatelství ANAG  2016

Obsluha mzdy a platu

Nakladatelství ANAG  2016

na recenzi se pracuje