Pracujte v redakci evropské internetové televize


     Internetová televize "Mozaika" není vlastně televizí v klasickém slova smyslu. Jen je to dobré, jednoduché a známé slovo pro označení všeho, co děláme.  My ale nemáme denní vysílání, programové schéma, vysílací časy, nevlastníme licence na televizní vysílání ani přes pozemní vysílače, ani přes satelity, či kabel. Technicky vzato jsme webová stránka s vlastní videotvorbou a protože videa ukládáme na You Tube a odtud jdou už jen odkazy na uložená videa, je televize Mozaika v podstatě "youtuberem" - s velmi širokým záběrem činnosti a témat. Po právní stránce pak jsme neziskovkou - zapsaným spolkem se zápisem ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem (přesné informace v poslední rubrice tohoto webu "Kontakt"). Nicméně při výrobě videí postupujeme (i když mnohem jednodušeji i levněji) vlastně stejně, jako kdekoli jinde, v jiných médiích - připravujeme a organizujeme, natáčíme, moderujeme, komentujeme, stříháme, zvučíme, přidáváme hudbu (díky partnerství s You Tube licencovanou hudbu z Evropské knihovny Epidemic Sound) a zveřejňujeme - v našem případě ale pouze na internetu - tedy na You Tube, sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram ...) a na tomto webu televize Mozaika, na kterém právě jste. Videa navíc šíříme pravidelně rozesílanými informačními maily divákům v naší mailové databázi (divákům, kteří se zasíláním souhlasí a kteří jej kdykoli mohou jediným slovem ukončit).  K osmému roku naší existence (2017/2018) tak celkově oslovujeme až 400.000 diváků, s tím, že se ale takto tvořená a zveřejňovaná videa šíří déledoběji, postupně, po delší časové období, jak se den za dnem sdílí mezi diváky na sociálních sítích a na internetu. Hlavně z tohoto důvodu se tedy nevěnujeme takovému zpravodajství, jaké znáte z velkých televizí - tedy aktuálním zprávám a horkým událostem, které jsou již za den, dva minulostí - ale tématům, které jsou aktuální dlouhodobě, třeba i několik měsíců, až let.

     Technicky - natáčíme běžně dostupnou videotechnikou, tedy videokamerami v kvalitě 1080i HD, v těchto dnech zvažujeme již přechod na kamery v kvalitě 4K. Videa zpracováváme na běžných PC a ukládáme na You Tube. TV Mozaika zatím nemá vlastní redakční prostory, 99% videí natáčíme v terénu, na akcích, u firem, které si nás objednají a pod ... Převážně se věnujeme kultuře (divadla, akce, výstavy, koncerty ...), cestování (hotely, penziony, lázně, sportoviště, turistické cíle a trasy ...), kráse a stylu (veletrhy, módní akce, přehlídky, rozhovory, salony ...), zdraví a dobrému životnímu postoji (potraviny, lékařství a léčitelství, výživa, prevence, příroda, pohyb ....) a pod...  Našimi speciálními vlastními tématy jsou pak bojová umění a sebeobrana (hlavně pro mladé dívky a ženy), survival v přírodě (pro každého), vězeňství (rady pro ty, co se mají ocitnout ve vězení poprvé pro drobná porušení zákona a neví, co je čeká - a pro jejich blízké), toltéctví pro vnitřní energii (systém pro aktivaci energetického těla) a filmové herectví (celoroční kurzy filmového i divadelního herectví, TV moderování a dabingu). Veškerá tvorba, zveřejněná na TV Mozaika, je pak zcela vlastní, autorská a originální, nic nepřebíráme odjinud.


      Tolik krátce k tomu, co je internetová televize Mozaika zač a jak funguje a čemu se věnuje. Nyní k tomu, jak je možno zapojit do tohoto dění také vás, pokud projevíte zájem ....

     Televizi dělají lidé. Aby mohli lidé dělat televizi, chtějí za to být placeni, pokud to nedělají jen občas a z jiných důvodů, třeba pro praxi ve škole, nabrání zkušeností, nebo za mediální reklamu svým zájmům a své jiné činnosti, například.

     A aby mohla televize živit lidi, musí si na to vydělat (zatím jsme pro složitost věci ani nezkusili jít cestou grantů a dotací a podobných témat, moc bychom uvítali někoho, kdo se v tomto orientuje a pomohl by tak nám - i sobě). Tedy získáváme prostředky na naši činnost informováním o činnostech lidí a firem, kteří se v rámci výše zmíněných témat něčemu věnují (např. hotely a penziony, vystavovatelské firmy na různých veletrzích, organizátoři kulturních, sportovních a společenských akcí a pod., kterým točíme a šíříme po internetu PR videa o jejich činnosti, nabídce, sortimentu, službách ...). Dále organizováním workshopů a kurzů (moderování, herectví, sebeobrana a cvičení pro aktivaci vnitřní energie).  Nemáme prozatím příjmy z reklam v tom smyslu, jak pracují velké televize, kdy vám do vysílání vkládají reklamí bloky. Máme ale zájem o partnery, kteří by financovali tématické pořady, seriály, tutoriály a magazíny s obsahem, který je jim a jejich činnosti blízký.


       Právě z výše uvedených důvodů nelze přijímat další spolupracovníky tak, jak to dělají velké televize - nelze jen být přijat do redakce, dostat svůj stůl a věnovat se "čisté novinařině" a jednomu tématu, zatímco týmy jiných lidí se starají o desítky jiných věcí a tedy i o financování vaší novinařiny. Jste součástí velké redakce, nemusíte se starat o to, odkud se bere váš plat, ale přicházíte i o kontrolu své práce (máme praktické zkušenosti z redakcí TV Nova a deníku Blesk), o které rozhodují desítky úplně jiných lidí. Vy jste jen malinkým kolečkem v soukolí obrovského stroje na komerci. Vaše příjmy mají také jasný strop. V naší redakci máte jednu obrovskou výhodu, za kterou je ale nutno i zaplatit - máte výhodu zcela svobodné tvorby, do které vám nikdo nebude zasahovat, svévolně měnit, nebo rozhodovat, co máte říkat, psát a co ne ... zaplatit se za to musí tak, že si vaše pořady a reportáže na sebe musí nejprve vydělat, pak mohou teprve fungovat a váš plat může jít jedině z tohoto výdělku, ne odjinud, protože není odkud. To ale neznamená, že se řídíte komercí, u nás můžete točit jakákoli témata - i zcela nekomerční - potřeby internetové tvorby jsou velmi malé, náklady na tvorbu jsou v řádech sto až tisícikorun - stabilně nejvyšší položkou nákladů je právě plat lidí, co chtějí být za svou práci placeni.

     Když nám denně do redakce tak napíší desítky lidí, že by u nás chtěli pracovat, máme na všechny vlastně jedinou praktickou otázku - jak chcete být nejprve VY užiteční NÁM! Protože jen tak můžeme být dlouhodobě MY užiteční VÁM.


     Teď je na řadě dát vám konkrétní příklady, jak nám můžete být k užitku tak, abyste vy získali dobrou a placenou práci od nás.

Staňte se produkční, redaktorem a i třeba současně moderátorkou svého vlastního pořadu.

1) Vyberte si své konkrétní téma (které vás baví, inspiruje, láká, která znáte ...) - například kavárny s dobrou kávou, autoservisy s kvalitním přístupem, farmy s eko a bio produkcí, hotely v zajímavých lokalitách, umělecké výrobce originálních šperků, dovozce originální zahraniční módy, léčitele zaměřené na nějaké zdravotní téma, organizátory hudebních koncertů, sportovních soutěží .... - témat je nepřeberně, bezbřehé množství. 

2) Vytvořte si seznam lidí a firem ke zvolenému tématu a udělejte si přehled o aktuální situaci - k tomu potřebujete jen počítač, internet a pár hodin času při googlování. Začněte vybrané firmy, farmy, hotely, výrobce, dovozce, umělce... oslovovat - v této fázi vám již plně poradíme co psát, co nabízet, jaké informace o televizi dávat, vytvoříme vám k tomu redakční mail .... a na vás je, zda dokážete jednat, být empatiční a vycítit, co druhou stranu zajímá, vycházet vstříc, podávat přesné a pochopitelné informace a dovést jednání až k realizaci natáčení.

3) Pro produkční zde činnost končí (dovede jednání do stadia konkrétní zakázky s konkrétním obsahem natáčení, datumem natáčecího dne a odměnou za naši práci), pro moderátora/ku, či redaktora/ku zde začíná - vy můžete dělat jen jedno, nebo obojí, nebo vše najednou. Téma je ale vaše a máte volnou ruku, jak ho zpracujete, jak ho uchopíte, koho oslovíte, bude to váš pořad, váš TV magazín, vaše TV talk show, váš dokument, či seriál - my jej technicky natočíme, zpracujeme a rozšíříme po internetu, garantujeme tak technickou kvalitu a technické vybavení vůbec, webové zázemí včetně sociálních sítí a širokou diváckou základnu pro šíření sledovanosti.

4) Když si tak na realizaci pořadu vyděláte a pokryjete náklady, polovina z čistého příjmu je váš plat (čtvrtina, pokud se to dělí mezi produkční a moderátora/ku, když to jsou různé osoby). Důležitá informace - výše platu v tomto případě nemá strop!  Je možné vydělat opravdu hodně - ale jen svou vlastní činností. Když budete mít talent a dobrou ruku na vybrání dobrého tématu, budete vstřícně a dobře jednat s oslovenými klienty a pomůžete sami i se šířením a propagací hotových videí, tak vše ostatní už je na televizi a s rostoucím počtem klientely a se zvyšováním sledovanosti váš plat začne stoupat - za stejnou práci ve stejném čase začnete dostávat více a více - bez omezení. Jen tak může spolupráce dlouhodobě a úspěšně fungovat - z toho, co vaše práce televizi vydělá (a pracovat budete moci tak, že využijete dosažených možností, zkušeností a kapacit televize), budete ziskoví vy a bude zisková i TV Mozaika.


Co je produkční, co je moderátor/ka, co je redaktor/ka v pojetí internetové televize Mozaika :

PRODUKČNÍ - je kdokoli, kdo je schopen od počítače, nebo formou osobních schůzek, či telefonů vybrat dobré téma, udělat si přehled o situaci v dané oblasti zájmu, dobře kontaktovat a vést jednání s lidmi a firmami a dovést toto jednání do podoby uzavřené objednávky na placené natáčení, ať už jednorázového rozhovoru s vystavovatelem například z veletrhu, nebo dvacetidílného seriálu o bio vaření, sponzorovaném farmou/výrobcem biosurovin pro toto vaření ... a pod ...   Můžete být student/ka při studiu, žena na mateřské, důchodce, invalida, dlouhodobě nemocný na lůžku .... je jedno, zda jste fyzicky ve městě, na vesnici, tisíce kilometrů od ČR, nebo dva kroky od Václavského náměstí v Praze ... potřebujete jen přístup na internet, od nás redakční mailovou schránku pro vaši korespondenci jménem televize - a chytrou hlavu, ve které si srovnáte, co chcete dělat a jak to chcete dělat. Můžete si vydělal pár korun měsíčně na přilepšenou, nebo i statisíce měsíčně - pokud se do práce pro TV Mozaika opravdu maximálně ponoříte a vytrváte - a nevzdáte to po pěti prvních mailech ... jako 99% ostatních.

REDAKTOR/KA  - je pro nás spolupracovník, co nabídne hotový napsaný scénář TV pořadu, seriálu, dokumentu, magazínu - v podobě, kterou my nabídneme k financování konkrétním partnerům a dovedeme do produkční realizace. Tedy například scénář dokumentu o cestě kávy z pražírny až do hrnku u vaší snídaně - kdy náklady na výrobu (včetně platů zúčastněných) uhradí třeba distributor a prodejce zrnkové kávy, kávovarů, nějaká větší kavárna, výrobce kávové zmrzliny ... opě velké množství partnerů a sponzorů na oslovení na výběr ... bezbřehé množství nápadů, témat, tipů - jen jde o to nápady začít realizovat, to dnes skoro nikdo nedělá. Nápadů jsou miliony, my sami jich v Mozaice máme dostatek na dalších dva tisíce let - jde o to je začít konkrétně uskutečňovat. Pokud bude váš scénář realizován, vaše odměna bude poměrná část zisku, dělená mezi vás, produkční a moderátora/ku - teoreticky může jít ve všech třech případech o jednu a tutéž osobu.

MODERÁTOR/KA - to je tvář a hlas před kamerou, který naši televizi zastupuje a reprezentuje před našimi diváky a partnery. I když má teoreticky ze všech neméně práce - PR rozhovor od veletržního stánku může trvat třeba jen půl hodiny a ještě ho připraví někdo jiný - je to pro televizi jeden z nejdůležitějších lidí - může toho totiž jak nejvíc pokazit, tak i nejvíc pro televizi získat. Je vizitkou televize, je její výkladní skříní, je to tvář, výraz a hlas, kterou vidí a slyší divák v první vteřině a podle které pak posuzuje vše ostatní v celé televizi. V prvních letech existence TV Mozaika, kdy se začínalo úplně od nuly, bez prostředků a z ničeho - jsme jako moderátory/moderátorky používali hlavně studentky hereckých škol, případně herce/herečky, co měli zrovna čas a stálo jim za to mít pětistovku za reportáž .... tím ale byla naše první videa každé jiné - i kvalitní a zajímavé, i méně kvalitní, občas jsme se vysloveně s výběrem "sekli" a vystřídali tak desítky různých tváří.  V současnosti už tuto cestu opouštíme a hledáme způsoby, jak vytvořit stálý redakční tým, složený z lidí, které si vyškolíme, kterým se budeme věnovat a které si také udržíme - aby se nám především časové investice také navrátily.

      Moderátorem/moderátorkou může být v podstatě kdokoli, kdo pro to má vhodné předpoklady - a ty jsou z našeho pohledu zcela jiné, než si myslí ti, kteří nám denně o tuto placenou práci píší!

1) NEZAJÍMAJÍ nás strukturované pracovní životopisy, nezajímá nás, kde jste pracovali dřív, kam jste chodili na školu, jaké máte na stěně diplomy. Je nám úplně jedno, zda jste někdy někde hráli komparz, nebo malou postavu v jakýchkoli televizních seriálech typu "ulice", "ordinace" a pod ... (neskutečné, kolik lidi si myslí, že se tím stali nějak zajímavými), nebo zda jste byli jako děti tváří reklamy na banánový jogurt. Chápeme, že to pro vás je důležité, nebo zajímavé, ale pro nás ne, alespoň ne primárně.

2) ZAJÍMÁ NÁS opravdu ze všeho nejvíc, jak dokážete teď a tady a v dalších dnech a v televizi Mozaika (ne dřív, ne jinde, ne jindy) na diváky působit před naší kamerou, jak se náš divák bude cítit, když se na vás podívá, jak na něj bude působit váš hlas, když vás uslyší. To je 90% podstaty vaší užitečnosti, nebo neužitečnosti pro televizi. Plus následující technická zdatnost a hlavně profesionální spolehlivost (hodně lidí už dnes slovo "spolehlivost" vůbec nezná a neví, o čem je řeč). Až daleko poté nás zajímá, co máte za školy, za praxi a za diplomy. A nehraje to skoro žádnou roli.

      Tedy - moderátor/ka musí diváka zaujmout. Televize je svou podstatou médium jednoznačně vizuální, obrazové, kde musíte být živí a zajímaví před kamerou, zblízka, většinou v detailu. To, že píšete a publikujete dobré články, nebo jste mluvili dobře do rádia, neznamená automaticky, že jste vhodní před kameru.  Moderátor/ka kromě toho, že mluví, nebo něco ukazuje, nebo někudy prochází a něco sám/sama zkouší, především na diváka působí svou energií, svým zájmem, svou osobností. Televize Mozaika se prezentuje jako konstruktivní, vstřícná, klidná, pozitivně laděná televize pro všechny - tedy potřebujeme jinak působící moderátory/moderátorky, než například bulvární média, kde se vyžaduje extravagance a čím je dotyčný jedinec extrémnější exot, tím lépe - nebo velké komerční televize, kde je zpravodajství pro co největší sledovanost útočné, agresivní, samá vražda, zločin, policie a soudy, čím více krve, násilí a strachu, tím lépe, tím více placené reklamy se k tomu dá zařadit ...

     My hledáme tvář před kameru, na kterou bude příjemné se dívat, která bude s diváky schopna navázat pozitivní komunikaci (pohledem očí, výrazem, mimikou, gestikou, emocemi, osobností, svou "jiskrou", bez které nemáte šanci), která udrží pozornost diváka u tématu. Hledáme současně také hlas, který bude příjemné poslouchat, kterému bude bez problémů rozumět,  s dobrou výslovností, zajímavou barvou, poutající intonací.

     Když jste vizuálně šediví, nudní, nezajímaví a váš hlas je nepříjemný, nebo před kamerou zdřevěníte, nebo propadnete stresu a nervozitě, koktáte, nebo máte jazykové vady, tak školy, praxe, životopisy a diplomy nepomůžou, prostě nejste pro tuto práci vhodní (přesto nám denně v mailech spolu s pracovními životopisy, o které nestojíme a které nečteme, chodí přesně takové fotografie - nudné a nezajímavé a je jich naprostá většina). Když jste zajímaví (to nutně neznamená krásní, nebo mladí, toto není modeling), fotogeničtí, máte jiskru, dokážete zaujmout, dobře se poslouchá, když mluvíte - máte základní předpoklady pro moderování v televizi. Musíte se ještě naučit námi požadované základy řemesla (jak pracovat s kamerou, mikrofonem, hostem, prostředím, jak se co dělá, co se u toho vnímá, na co dát pozor ... u každého média a redakce je to odlišné) a získat praktické zkušenosti, abyste pak zvládli různé situace, která přicházejí (v reálu je pokaždé situace jiná a leckdy překvapí i člověka zkušeného) - to se dá naučit, od toho máme workshopy a kurzy - a pak je to o tom, vybudovat si v TV Mozaice své místo a svou budoucnost tím, jak se chováte, jak televizi pomáháte, jak jste spolehliví, tvůrčí .... to už je stejné jako všude jinde.


Shrnutí závěrem :

      Prohlédněte si dobře rubriky a videa v nich na celé této webové stránce naší televize, než nám napíšete (často se setkáváme s lidmi, kteří se ptají po práci a rovnou i po výplatě, ale ani netuší, co je Mozaika zač, že je na internetu - a ptají se, na jaké stanici si nás naladí).  Když nám budete psát, vězte, že maily s pouhou větou "Mám zájem u vás pracovat, posílám životopis" mažeme bez odpovědi.  Není totiž proč ztrácet odpovědí čas. Také se neptejte, zda nějaká práce pro vás je, často lidi píšou "jsem vystudovaná herečka, je pro mne nějaká práce ve vaší televizi?"  - Co na to říci, když my hledáme lidi, kteří si svou pozici u nás vytvoří a budou tím televizi k užitku? Ano, je otevřená redakce všem dokořán, ano, je připravená dát vám vše, co k práci potřebujete, ano, jdeme stabilně a rychle nahoru, ano, už jsme televize zavedená, na internetu známá a stabilizovaná a ano, jsou miliony možností, jak si u nás najít téma, které vás láká a pustit se do svobodné tvořivé práce a vydělat tím televizi i sobě velice slušné příjmy. ANO, TO JE MOŽNÉ A ZCELA REÁLNÉ!!!

Co nám tedy v případě zájmu o práci, či brigádu napsat a jak nás kontaktovat :

Jako produkční - projděte si web TV Mozaika (nemusíte ho hledat, právě na něm jste). Je na něm mnoho témat a rubrik v různém stavu, které čekají právě na vás, na to, abyste se jich ujal/a a probudil/a je k životu, pracoval/a na nich - nebo nalezněte úplně nová témata, která nás obohatí. Srovnejte si v hlavě, co chcete u nás dělat, tedy na jaké tématice - a to nám konkrétně napište. NEPTEJTE se, co byste u nás dělali - NAVRHNĚTE nám, co byste u nás dělali.

Jako redaktor/ka - podobně, jako u produkční, neptejte se nás, co bychom od vás chtěli - na to není co odpovědět, protože my hledáme lidi, kterým NEBUDEME MUSET ŘÍKAT, CO MAJÍ DĚLAT a kteří nám pomohou právě tím, že sami budou přesně nabízet to, co umí a tak, že to rovnou udělají. Napište nám, čím konkrétně se u nás chcete zabývat, domluvíme se na "mantinelech", prvních krocích a podobě práce i výsledku a pak zpracujte scénář, či text, či konkrétní podrobný návrh pořadu - a nad ním se teprve sejdeme a začneme diskutovat. Určitě nám nepište maily ve smyslu "Mám unikátní nápad, budete z něj na větvi, musíme se ale sejít osobně, jinak to neprozradím!"  Vždy, když jsme na takové maily dříve reagovali a scházeli se, byla to jen naprostá ztráta času i peněz. Pokud se bojíte ukradení nápadu, uvědomte si, že o něm musíte stejně podrobně mluvit i na té osobní schůzce - takže už to rovnou můžete napsat do mailu - alespoň to nebudete chaoticky a zdlouhavě koktat z hlavy - když to napíšete, budete v klidu, víc si to sami srovnáte v hlavě a pak se k tomu i dá později vracet bez hádek typu : "to já neřekl, já to řekl jinak..." a podobně. V Mozaice jsme za celých sedm let nikdy nikomu nápad neukradli - z 99% vždy přicházíte s něčím, s čím už přišlo sto jiných před vámi, jen to zatím ještě nikdo nezačal prakticky realizovat, nebo s něčím, na co byste potřebovali rozpočet a techniku celého Hollywoodu a na čem by Mozaika za dva měsíce zkrachovala - a pokud se opravdu stane zázrak a přijdete s něčím, co bude zcela nové (ale hlavně i technicky, finančně a časově realizovatelné a přínosné), je to vaše a nikdo vám to nevezme - v Mozaice zcela jistě ne.

Jako moderátor/ka - se základními informacemi o sobě (jméno, věk, odkud jste, časové možnosti pro spolupráci, hlavní zájmy, aktivity a aktuální dovednosti, například jazykové a pod ... plus kontakt na vás, stačí mail a telefon) napište, co vás pro tuto práci motivuje a jak si ji představujete (jako občasnou brigádu při škole, vedlejší činnost při hlavní práci, svou hlavní činnost do budoucna ...) Na rozdíl od práce produkční a redaktorské se moderování nedá dělat v pohodlí vzdáleného domova od počítače, v tomto případě musíte být fyzicky přítomní před kamerou na místě a v den a hodinu, kdy a kde je to třeba, navíc upravení, svěží, soustředění a připravení.  Přidejte k mailu dobré fotografie (více) své tváře v detailu (pohledy očí, výrazy tváře) a celé postavy v celku - a prosíme, uvažujte při jejich výběru nad tím, jak byste vy vybírali vhodnou tvář pro moderování a zda to, co posíláte, by někoho dokázalo zaujmout (neposílejte foto z hospody s přáteli, z dovolené s černými brýlemi na očích pod vzdálenou palmou, odložte pasová fota s prázdnými výrazy a zamračenou tváří, neposílejte ani umělecky retušované a ateliérové fotografie, na kterých vypadáte úplně jinak, než v civilu v reálu, neodstřihávejte svou mrňavou postavu ze skupinové fotky a pod ...). Hledáme na fotkách především jiskry v očích, příjemné usměvavé tváře, zajímavé rysy a postoje ... Můžete i natočit a poslat video, na kterém se představíte (stačí neveřejně přes You Tube, klidně natočené na lepší mobil ...) - vizuálně i hlasově, to je vůbec nejlepší a nejjistější cesta, jak nás zaujmout (ale i odradit, na to nezapomeňte).

Ve všech třech případech nám pište na mail :

redakce@mozaikatv.cz

  • vždy uveďte o jakou práci stojíte, co nabízíte, co očekáváte a pokud chcete před kameru jako moderátor/ka, tak přikládejte foto nebo video, jinak nebudeme vůbec reagovat (produkční, či redaktor nemusí, před kamerou nebude). Můžete chtít dělat i dvě pozice, či všechny tři najednou, prakticky můžete sami pořad vymyslet, zorganizovat jeho produkci a realizaci a moderovat jej, být jeho hlavní tváří. Napište, co chcete.
  • Pokud neodpovíme, neberte to osobně, prostě nás váš mail vůbec nezaujal a není v našich silách odpovědět každému - zauvažujte, co na nabídce vylepšit, buďte přesnější, konkrétnější, vyberte jiné fotografie ... a zkoušejte to znovu ... a znovu ....
  • Pokud odpovíme, pozveme vás nejprve na nezávazný informativní pohovor, u moderátora/moderátorky i na kamerovou a hlasovou zkoušku - od toho se teprve může odrazit nějaké rozhodnutí, počítejte s tím, že nás mailem, či fotografiemi můžete zaujmout, ale rozhodování u lidí, které neznáme, padá až na základě osobního ověření, na základě toho, že ukážete, že na požadovanou práci máte a že ji můžete a chcete dělat.
  • Nečekejte ihned pracovní smlouvy a pod ... musíte nejprve dokázat, že nám vaše práce bude přínosná a k užitku, že to myslíte vážně. Zpočátku budete placeni jen jednorázově, na dohodu a postupně si trvalou práci musíte v naší redakci sami vybudovat. Vše vám umožníme, se vším poradíme, vše ukážeme - ale neuděláme to za vás.

I když "televize" Mozaika není vlastně "televize", je to redakce zpravodajství a i vy budete její součástí. Je na vás, jaká témata si budete vybírat, s kým budete dělat reportáž a o čem ....

Mozaika je hodně zaměřena na kulturu a v její redakci se dostanete i na světově unikátní akce, na které byste se jinak dostali těžko ...

Samozřejmě že si občas jen prostě vyrazíme s kamerou za zábavou, televize je tvůrčí, musí vás to hlavně bavit :-)

Moderování se učí a trénuje, není to tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, nepřipravené vás před kameru nepustíme - ale to neznamená, že sedíte v lavici jako ve škole - i výuka může být zajímavá, zábavná a inspirativní ...

Umíme i vařit před kamerou - je to jednoduché i zábavné!

Umíme i v partnerském hudebním studiu nahrávat písničky - dobře, kvalitně a za ceny, o kterých se jiným ani nezdá ....

Záznamy divadelního vystoupení, či tance, koncertu, soutěže? Přes celé velké pražské divadlo? Zatím jak vidíte jednou HDV kamerou, od Nového Roku i na dvě 4K kamery s dokonalým zvukem a tvůrčím střihem ....

Moc rádi v redakci cestujeme a to nejen v rámci ČR - cestujte s námi a užívejte si to tak, jako my :-)  stačí cestu zorganizovat, jde to, nám se to daří docela lehce ...

Chcete si se svými hosty popovídat v klidu, nerušeně, v zajímavých lokacích a bez ohledu na čas? Kde jinde vám to umožní, než právě v TV Mozaika?

Vyzpovídejte lidi, které znáte z televizních obrazovek i pláten kin a ptejte se jich na to, co dělají a čím žijí ...

Užijte si i malinkaté a komorní akce - pro jejich atmosféru a kouzlo, jedinečnost a originalitu.

Pokračujte s námi místo těch, co odešli, v tématech, které jsou zajímavé, ale stojí, usnuly ... probuďte je, oživte je a dejte jim svou tvář, svou osobnost ....

Nebýt "bulvární" ještě neznamená být "nudní". Jen nejsme útoční, nevysmíváme se, neponižujeme. Respektujeme své hosty, to co umí a to, čím jsou a divákům přibližujeme jejich talent - a jde to i zábavně, lehce a s nadhledem ... a je jedno, zda je vám osm, čtrnáct, nebo sedmdesát ...

Propojujte téma, které vás zajímá, s lidmi, které znáte - například knížky, diáře a Daru Rolins ... to není špatné propojení :-) Dáme vám volnou tvůrčí ruku ....

Domluvte si natáčení pro restaurace a jděte ochutnávat a hodnotit - a ještě si za to nechat zaplatit!

Penziony a hotely - ano, je to dost práce představit dopodrobna celý velký hotel a jeho okolí - ale je to i aktivní výlet s ubytováním, celodení stravou a honorářem ...

S kavárnou je práce o poznání méně, ale není méně zajímavější ...

Domluvíte se v jiném jazyce? Pak si jako zástupce naší televize promluvte i se zahraničními hosty světově uznávaného věhlasu!

Zmapujte s námi i klasická témata, která jsou na internetu zviditelněna mnohokrát - přesto to jde udělat po svém, jinak a nově ...

Jaroslav Polák, ředitel a producent NET-TV Mozaika EU