O nemocech


Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské boreliózy - Tisková konference těchto odborníků :  MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha,  MUDr. Lenka Krbková, CSc., přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno,  doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha,  doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., předseda výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a přednosta Kliniky infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

.